Privacybeleid

Bij Dion Mirrors vinden wij het belangrijk dat persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt en worden beveiligd. Dit is bij ons van groot belang zodat u weet wat er van toepassing is. 

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dion Mirrors en Boer Glas BV zijn de beheerders van de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn om onze belofte aan u als klant na te komen en om onze diensten en aanbevelingen optimaal te leveren. Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en hanteren alle wetten en regels volgens de privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens

De gegevens die wij (gedurende zeven jaar volgens de Boekhoudwet) verzamelen in het klanten register zijn:

De gegevens die wij (gedurende zeven jaar volgens de Boekhoudplicht) verzamelen in het Bestelregister zijn:

Voor de belangenafweging volgens wettelijke basis bewaren bij ook uw persoonsgegevens om u een persoonlijke ervaring van onze producten en diensten te kunnen leveren. Door bijvoorbeeld producten aan te bevelen door producten die u al eerder heeft bekeken of heeft gekocht. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om het makkelijker voor u te maken door bijvoorbeeld uw favorieten te verzamelen of om u te herinneren aan de producten die u nog in uw digitale winkelmandje heeft.

Om vragen over uw bestelling te kunnen opzoeken en te beantwoorden, gegevens te corrigeren of eventuele vragen te kunnen beantwoorden hebben wij ook uw persoonsgegevens nodig. Dit is volgens de wettelijke basis een overeenkomst tussen u als klant en Dion Mirrors die voortvloeit uit een voltooide aankoop.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo langs als nodig is voor het doeleinde waarvoor we ze bewaren, zo lang de garantie geldig is en zo lang wij ze moeten bewaren volgens de Boekhoudplicht.

Voor ieder specifieke verwerking van persoonsgegevens die wij van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn indien u ervoor kiest dit niet te doen.

Naast Dion Mirrors hebben de volgende bedrijven toegang tot uw persoonlijke informatie: bezorgpartners, leveranciers en betaalpartners.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Boer Glas B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boer Glas B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@dionmirrors.nl.

Ook voor verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons een e-mail sturen. In alle gevallen zullen wij binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst uw gegevens inzichtelijk maken of aanpassen.

Cookies

Dion Mirrors maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website te optimaliseren. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u een melding waarin wij vragen of u gebruik wilt maken van de cookies. Het staat u vrij om deze uit te schakelen. 

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

  • Functionele cookies:

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website optimaal en correct functioneert.

  • Analytische cookies:

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van onze website. Hierdoor kunnen wij het gebruik van onze website meten en blijven optimaliseren. Hierdoor zal uw website bezoek zo relevant mogelijk zijn.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over het privacybeleid dan waarderen wij het als u ons hiervan op de hoogte brengt. Uiteraard heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Maandag t/m vrijdag 07:30 - 18:00
038 2035010

Adres

Baileystraat 9, 8013 RV Zwolle